Истакнете ги карактеристиките

Следење на аларм со патна жица

SG-ZCM2057ND-O(2) Wave Reduce

Откривање пожар

SG-ZCM2057ND-O(2) OIS

EIS + HeatHazeReduce

OIS