Термичка камера

Термички модули 12um 1280x1024

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300 EIS

Термички модули 12um 640x512

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-M100

SG-TCM06N2-35 Дигитален зум

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-55

SG-TCM06N2-35 Откривање пожар

SG-TCM06N2-M2575

SG-TCM06N2-55 Дигитален зум

SG-ZCM2030NL-T25

Термички модули 17um 640x512

SG-TCM06N1-M75

SG-TCM06N1-M75