Зумирање со ултра долг домет

SG-ZCM4088ND-O

SG-ZCM2080ND-O

SG-ZCM2086ND-O

SG-ZCM4088ND-O оптичко замаглување

SG-ZCM2086ND-O оптичко замаглување

SG-ZCM2057ND-O(2) OIS

SG-ZCM2080ND-O EIS

SG-ZCM2086ND-O+3kmЛасер

SG-ZCM2057ND-O(2)